top of page

​DỊCH VỤ

Tư vấn giải pháp

Blueprint

Làm mẫu, Mock-up

Cung cấp, lắp đặt

Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn cùng là việc với đơn vị thiết kế, tư vấn và chủ đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để chủ đầu tư có thể chọn được giải pháp vật liệu phù hợp nhất.

Với yêu cầu thẩm mỹ đặc biệt, việc làm mock-up là một yêu cầu cần thiết.

Chúng tôi có thể phát triển ý tưởng của kiến trúc sư thành các hình ảnh 3D, bản vẽ chi tiết và sản xuất mock-up thực tế.  

Trong hơn 16 năm qua, với hiểu biết sâu sắc về những sản phẩm mà mình cung cấp, đội ngũ kỹ sư và công nhân nhiều kinh nghiệm của chúng tôi đã hoàn thành hàng trăm dự án từ nhỏ tới lớn, trong đó có những dự án với những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.

 

An toàn - Chất lượng - Tiến độ là kim chỉ nam cho hoạt động thi công lắp đặt của chúng tôi.

bottom of page